Nieren filteren afvalstoffen uit het bloed, deze stoffen zijn niet meer nodig en verlaten het lichaam via de urine. Stoffen die het lichaam wel nodig heeft, zoals glucose (suiker) laten de nieren in het bloed zitten. Als uw nieren niet goed functioneren, verliest u deze belangrijke stoffen via de urine (o.a. glucose) en blijven er meer afvalstoffen in het bloed achter.

Behandelingen

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de effecten die nierfalen op uw diabeteszorg kan hebben. Daarnaast worden er op de nierfalenpoli ook verschillende nierfunctievervangende behandelingen met u besproken. Deze verschillende behandelingen kunnen weer effect hebben op uw bloedsuikerwaarden en diabeteszorg.

Meer informatie kunt u terugvinden in onderstaande folder.