Deze folder geeft u meer informatie over voedselprovocatie bij kinderen. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

Allergie voor bepaalde voedingsmiddelen

Bij een voedselprovocatie onderzoeken wij of uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen. In deze folder leest u meer over het doel en het verloop van de test en de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn. Wij willen u vragen de informatie zorgvuldig te lezen, zodat wij u en uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen.

Wat is een allergie?

Bij een allergie reageert het afweersysteem op een onschadelijke stof, zoals stuifmeel, huidschilfers of voedingsmiddelen. Dit geeft allergische klachten. Bij een voedselallergie maakt het afweersysteem allergische antistoffen aan die specifiek reageren met bepaalde eiwitten in voeding. Deze allergische antistoffen noemen we ook wel allergenen. Ze kunnen bij inname van voeding acuut (binnen maximaal twee uur) stoffen vrijmaken in huid, luchtwegen en maagdarmkanaal. Dit kan klachten geven als:

 • galbulten
 • zwellingen
 • dichte keel
 • kortademigheid
 • misselijkheid en braken
 • bewustzijnsverlies of bewustzijnsveranderingen (wegraking)

Bloedonderzoek of huidtest

Met bloedonderzoek of huidtesten kunnen we allergische afweerstoffen aantonen. Als een huidtest of bloedonderzoek met bijvoorbeeld pinda positief is, dan zien wij allergische afweerstoffen tegen pinda-allergenen. Een positieve allergie test betekent niet altijd dat uw kind allergisch is. We spreken van een allergie als uw kind meerdere keren na het eten van pinda’s of producten met pinda allergische klachten krijgt en een positieve allergie test heeft. Pas dan is er duidelijk een pindaallergie en is verder onderzoek meestal niet nodig.

Wanneer een provocatietest?

Een reden om een provocatietest te doen is bijvoorbeeld:

 • Het verhaal van u/uw kind komt niet overeen met de uitslag van de allergietest.
 • Het is niet duidelijk welk ingrediënt de klachten veroorzaakt.
 • Om vast te stellen bij welke hoeveelheid uw kind allergische klachten krijgt.
 • Nagaan of uw kind over een allergie heen is gegroeid.
 • Wanneer vermoed wordt dat uw kind intolerant is (nietallergisch voedselovergevoelig).
 • Om de aard van de allergische reactie vast te stellen.