Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Logopedie is een paramedisch beroep wat zich bezighoudt met stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie (spraak, taal), slikken, stem en ademhaling. De logopedist onderzoekt, behandelt en geeft advies wanneer u problemen ondervindt op gebied van één of meerdere van bovenstaande functies.

Het team

Bij Adrz zijn twee logopedisten werkzaam: Marleen Pinxteren – Rijk en Elske van Liere. Zij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn werkzaam op locatie Goes. Zij behandelen alleen patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Indien u een vervolgbehandeling nodig heeft na ontslag wordt u, indien u dit wenst, doorverwezen naar een logopedist bij u in de buurt.

Welke klachten behandelt de logopedist?

Logopedie kan u begeleiden bij problemen op het gebied van:

Communicatie

  • Woordvindstoornis
  • Problemen met begrijpen, spreken, lezen en schrijven (afasie)
  • Problemen met de articulatie of uitspraak (dysartrie of apraxie van de spraak)

Slikken

  • Verslikken
  • Moeite met eten en/of drinken
  • Brokgevoel in de keel
  • Veelvuldig kuchen en schrapen

 Adem en stem

  • Hyperventilatie
  • Chronisch hoesten
  • Heesheid of stemklachten

Wanneer u opgenomen bent bij Adrz kan het zijn dat uw behandelend arts logopedie inschakelt aan de hand van een verwijzing. De logopedist komt u bij opname aan uw bed behandelen en onderzoekt wat de ernst en aard van uw probleem is. De logopedist stelt een plan op en gaat samen met u aan de slag. Het aantal behandelingen hangt af van de soort hulpvraag, de ernst en de duur van uw klachten. Tijdens uw opname wordt nauw samengewerkt met artsen, verpleegkundigen en andere paramedici, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten.

Kosten en vergoeding

Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis en logopedie noodzakelijk wordt geacht door de behandelend arts, behoort logopedie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niets extra te betalen. In de vrijgevestigde praktijk valt logopedische behandeling bij volwassenen binnen het basispakket. De therapie wordt in eerste instantie van uw eigen risico betaald. Als uw eigen risico op is, wordt de behandeling volledig vergoed.