Logopedie is een paramedisch beroep waarmee u te maken kunt krijgen als u problemen ondervindt met het spreken of slikken door ziekte of een beperking. Denk hierbij aan problemen met de articulatie, het slikken van normale dranken, het gebruiken van de juiste woorden of het begrijpen van taal.

De logopedistes bij Adrz zijn Marleen Pinxteren – Rijk en Elske van Liere. Zij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en zijn werkzaam op onze locatie Goes. Zij behandelen alleen patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daarnaast is Elske aangesloten bij het ParkinsonNet.

Kosten en vergoeding

Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis en logopedie noodzakelijk wordt geacht door de behandelend arts, behoort logopedie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niets extra te betalen. In de vrijgevestigde praktijk valt logopedische behandeling bij volwassenen binnen het basispakket. De therapie wordt in eerste instantie van uw eigen risico betaald. Als uw eigen risico op is, wordt de behandeling volledig vergoed.

Aandoeningen
Toon alle