Ons doel als ziekenhuis is om onze patiënten te genezen of om ervoor te zorgen dat iemand zo min mogelijk last heeft van de klachten door een aandoening. Soms kan echter blijken dat iemand ongeneeslijk ziek is en niet meer beter kan worden. Dan is palliatieve zorg aan de orde, dit omvat alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Zo lang mogelijk kwalitatief goed leven

Als genezing niet meer mogelijk is, wordt bij behandeling gestreefd naar een zo lang mogelijk durend kwalitatief goed leven. Dit kan door het verminderen van symptomen en/of door het afremmen van de ziekte. De periode dat patiënten palliatieve zorg nodig hebben kan variëren van enkele dagen, weken tot jaren. Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg of de terminale fase.

In de palliatieve zorgverlening is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt (en zijn naasten) kunnen voordoen. Voorbeelden van te behandelen symptomen zijn pijn, misselijkheid, benauwdheid, slaapproblemen en jeuk.

De zorg kan op verschillende plaatsen geboden worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen. Bij palliatieve zorg zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken, denk aan de huisarts, medisch specialist in het ziekenhuis, verpleegkundige, diëtiste, fysiotherapeut et cetera.

Casemanagers palliatieve zorg

De casemanagers palliatieve zorg zijn Annette Titiheru en Annelieke Back. Zij begeleiden palliatieve patiënten die in Adrz onder behandeling zijn, werken nauw samen met de artsen binnen het palliatieve team en zien erop toe dat afspraken goed op elkaar zijn afgestemd. Annette en/of Annelieke werken van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en zijn bereikbaar op 06 83 28 97 60. Als u haar niet kunt bereiken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Oncologie via 088 125 4457.

Proactieve zorgplanning poli

Als ziekenhuis streven wij naar maximale kwaliteit van zorg, ook in de palliatieve fase. Dit bereiken wij door met de patiënt en diens naasten in gesprek te gaan over toekomstige behandelkeuzes en vroege zorgplanning. We willen de patiënt de gelegenheid bieden om samen te kijken naar wat belangrijk is voor de patiënt, hoe kijkt de patiënt naar de toekomst, waar liggen voor de patiënt de grenzen met betrekking tot behandeling en hoe gaan de naasten hiermee om.

Deze gesprekken worden ook wel proactieve zorgplanning gesprekken genoemd en is onderdeel van de palliatieve zorg. De behandelend specialist nodigt de patiënt en zijn/haar naaste uit voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats met een gespecialiseerd verpleegkundige of een medisch maatschappelijk werker. De laatste vijftien minuten sluit er een medisch specialist aan. Lees meer.

Palliatief Adviesteam (PAT)

Uw arts of verpleegkundige kan het Palliatief Adviesteam inschakelen tijdens uw opname bij Adrz als er vragen of problemen ontstaan in de palliatieve fase. Het PAT kan uw behandelend arts adviseren.

Hun advies wordt niet alleen ingeroepen voor patiënten in de laatste weken of maanden voor overlijden. Het team kan ook in een eerdere fase hulp bieden. Een consult richt zich op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven, waaronder het voorkomen of verlichten van het lijden. Er wordt steeds opnieuw naar de balans gezocht tussen de voor- en nadelen van een behandeling, de ernst van de klaxhten en de vooruitzichten en wensen van de patiënt. Lees meer.

Handige websites palliatieve zorg

Wilt u meer lezen over palliatieve zorg en het bespreekbaar maken van uw levenseinde. Bekijk dan de folder Spreek op tijd over uw levenseinde van de KNMG. Deze folder is een handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Het is niet gemakkelijk om over de laatste fase van het leven te praten, maar het is wel belangrijk. Op de websites Uitbehandeldmaarnietuitgepraat en Ikwilmetjepraten leest u meer over hoe u de laatste fase van uw leven bespreekbaar kunt maken. Op de website van Over Palliatieve Zorg is meer informatie te lezen voor zowel patiënt als zorgverlener. In de onderstaande folders vindt u nog meer informatie die u kan helpen in deze periode:

ESMO-accreditatie oncologische palliatieve zorg

De ESMO accreditatie is een internationale erkenning en geeft aan dat Adrz voldoet aan strenge eisen voor kwalitatief goede palliatieve zorg bij kanker. De ESMO is de Europese vereniging van Medische Oncologie. Het certificaat is aan ons ziekenhuis toegekend omdat deze vereniging van mening is dat wij uitstekende Palliatieve zorg leveren. Binnen Palliatieve zorg wordt er alles gedaan om zorg en begeleiding in de laatste levensfase van een patiënt te waarborgen op basis van de wensen van de desbetreffende patiënt.