In eerste instantie is ons doel als ziekenhuis om onze patiënten te genezen of om ervoor te zorgen dat iemand zo min mogelijk last heeft van de klachten door een aandoening. Soms kan echter blijken dat iemand ongeneeslijk ziek is en niet meer beter kan worden. Palliatieve zorg omvat alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn.

Zo lang mogelijk kwalitatief goed leven

Als genezing niet meer mogelijk is, wordt bij behandeling gestreefd naar een zo lang mogelijk durend kwalitatief goed leven. Dit kan door het verminderen van symptomen en/of door het afremmen van de ziekte. De periode dat patiënten palliatieve zorg nodig hebben kan variëren van enkele dagen, weken tot jaren. Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg of de terminale fase.

In de palliatieve zorgverlening is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt (en zijn naasten) kunnen voordoen. Voorbeelden van te behandelen symptomen zijn pijn, misselijkheid, benauwdheid, slaapproblemen en jeuk.

De zorg kan op verschillende plaatsen geboden worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen. Bij palliatieve zorg zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken, denk aan de huisarts, medisch specialist in het ziekenhuis, verpleegkundige, diëtiste, fysiotherapeut et cetera.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over palliatieve zorg en het bespreekbaar maken van uw levenseinde. Bekijk dan de folder Spreek op tijd over uw levenseinde van de KNMG. Deze folder is een handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Het is niet gemakkelijk om over de laatste fase van het leven te praten, maar het is wel belangrijk. Op de websites Uitbehandeldmaarnietuitgepraat en Ikwilmetjepraten leest u meer over hoe u de laatste fase van uw leven bespreekbaar kunt maken. Op de website van Over Palliatieve Zorg is meer informatie te lezen voor zowel patiënt als zorgverlener. In de onderstaande folders vindt u nog meer informatie die u kan helpen in deze periode:

ESMO-accreditatie oncologische palliatieve zorg

De ESMO accreditatie is een internationale erkenning en geeft aan dat Adrz voldoet aan strenge eisen voor kwalitatief goede palliatieve zorg bij kanker. De ESMO is de Europese vereniging van Medische Oncologie. Het certificaat is aan ons ziekenhuis toegekend omdat deze vereniging van mening is dat wij uitstekende Palliatieve zorg leveren. Binnen Palliatieve zorg wordt er alles gedaan om zorg en begeleiding in de laatste levensfase van een patiënt te waarborgen op basis van de wensen van de desbetreffende patiënt.

Adrz Esmo Keurmerk Website