Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Als u bevallen bent en alles gaat goed dan mag u snel naar huis. Soms gaat u na de bevalling, samen met uw kindje en partner, naar de Kraamafdeling. Deze afdeling beschikt over 12 bedden en wiegen op de afdeling.

Gezinsgerichte zorg

Bij de geboorte van een kind wordt een nieuw gezin geboren. In deze bijzondere periode is het belangrijk om de ouders en pasgeborene zoveel mogelijk de ruimte te geven om vertrouwd te raken met elkaar. Ons ziekenhuis biedt daarom gezinsgerichte zorg. Uw partner mag dag en nacht bij jullie blijven. Zo kunt u zich vast voorbereiden op de situatie thuis. Het betrokken team van zorgprofessionals zien u en uw kindje als één geheel en betrekt alle gezinsleden actief. Hierdoor wordt de onderlinge band verstevigd en went het gezin geleidelijk aan de zorg voor uw baby.

Gezinsgerichte zorg houdt in:

  • Bevorderen van ouder-kindrelatie. De baby verblijft na de geboorte bij de moeder
  • De partner mag blijven slapen en wordt betrokken bij de verzorging van de baby
  • Broertjes en zusjes zijn van harte welkom

Opname couveusesuite of Kinderafdeling

Het komt ook weleens voor dat uw kindje niet mee mag naar de Kraamafdeling en opgenomen wordt op de couveusesuite of op de Kinderafdeling (couveuseafdeling) wegens medische redenen. Ons Moeder & Kind centrum beschikt over 4 couveusesuites. Hier liggen pasgeboren baby’s die medische hulp nodig hebben. De hulp die deze baby’s nodig hebben, kan niet op de Kraamafdeling of thuis worden geboden. Ouders kunnen gewoon bij hun baby blijven. De couveusesuite geeft u en uw gezin meer rust en privacy. Hier krijgt uw baby de individuele zorg die hij of zij nodig heeft.

Als uw kindje op de couveuseafdeling wordt opgenomen, dan is er geen mogelijkheid voor de ouder(s) om bij hun kind te blijven. Hier liggen pasgeboren baby’s die extra medische hulp nodig hebben. U verblijft zelf op de Kraamafdeling.

Het kraambed

Het kraambed duurt 10 dagen. In deze periode wordt u begeleid door een kraamverzorgster of verpleegkundige en de verloskundige. De eerste dagen komt er veel op u af. De dagen zijn vooral gevuld met het voeden van de baby en de verzorging. Daarnaast is het belangrijk om uit te rusten na de bevalling. Misschien heeft u nog last van buikkrampen (naweeën) of van de hechtingen. Plassen en ontlasting moeten weer op gang komen. Het is normaal dat u bloed verliest na de bevalling. Dit is meestal na enkele weken over. Uw lichaam ondergaat grote hormonale veranderingen waardoor u uw verdrietig en moe kunt voelen. Een paar dagen na de bevalling kunt u ‘kraamtranen’ krijgen. U hoeft uw hiervoor niet te schamen en u kunt dit bespreken met de kraamverzorgster of verpleegkundige.

Verblijf gezonde moeder valt onder het eigen risico van de verzekerde

Sommigen worden onaangenaam verrast door een rekening voor ‘verblijf gezonde moeder’. In dit geval verblijft u als gezonde moeder na de bevalling bij uw kindje in ons ziekenhuis. Dit verblijf valt onder het eigen risico van de verzekerde, terwijl alle andere zorg gerelateerd aan de geboorte vrijgesteld is van het eigen risico.

Rooming-in Kinderafdeling

Mocht uw kind na 10 dagen nog niet naar huis kunnen, dan bestaat de mogelijkheid voor ouders voor rooming-in op de Kinderafdeling. Rooming-in houdt in dat u de hele dag en avond bij uw kind aanwezig kunt zijn en ’s nachts bij uw kind kan blijven slapen. Het ziekenhuis biedt één van de ouders de gelegenheid te slapen op een stretcher naast het bed van uw kind.

Kraamzorg

Na de geboorte van uw baby heeft u recht op kraamzorg. Als u thuis of poliklinisch bevalt, begint de kraamzorg al tijdens de bevalling. Uw kraamverzorgster is aanwezig bij de geboorte van uw kind om de verloskundige te assisteren en u te begeleiden tijdens en na de bevalling. Als u klinisch bevalt, belt u de kraamverzorgster op het moment dat u met uw baby naar huis gaat. In principe staat ze dan zo snel mogelijk bij jullie voor de deur om jullie thuis op weg te helpen.

De eerste 8 dagen komt de kraamverzorgende een aantal uren per dag bij u in huis. Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden en er daarna nog thuis kraamzorg wordt gegeven, heeft dat gevolgen voor de toegewezen uren. De kraamverzorgende neemt een deel van de zorg voor u en uw kind op zich. Zij houdt de controles en verzorging van moeder en kind in de gaten. Verder leert en ondersteunt zij u om de verzorging van de baby onder de knie te krijgen. Ook speelt de kraamverzorgende een belangrijke rol bij het voeden van uw kind, bijvoorbeeld bij het aanleggen bij borstvoeding. Daarnaast geeft ze voorlichting. De kraamverzorgster doet ook wat lichte huishoudelijke taken. Het aantal dagen en uren kraamzorg zijn afhankelijk van de verzekering en uw persoonlijke situatie.

De verloskundige of huisarts die bij u thuis langskomt is in deze periode eindverantwoordelijk. Tijdens deze huisbezoeken komen de bevalling, uw lichamelijke en psychische herstel, anticonceptie en vragen aan de orde.

Nacontrole in het ziekenhuis

Tot ongeveer 6 weken na de bevalling kunt u terecht bij de verloskundige of uw huisarts. In deze periode kunt u ook ons altijd bellen voor vragen over uzelf of de baby. We sluiten de zorg af met een nacontrole. Als u op medische indicatie bevallen bent, komt u na ongeveer 5 weken voor controle bij de tweedelijnsverloskundige of gynaecoloog op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee wanneer u met ontslag gaat en komt meestal bij de degene die de bevalling heeft gedaan. Als uw voorkeur uitgaat naar uw behandelend gynaecoloog dan kunt u dit aangeven op de Kraamafdeling.

Tijdens de nacontrole kijken we terug op de bevalling, het kraambed, het lichamelijk en psychische herstel, eventuele klachten en onze geleverde zorg. Verder kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld anticonceptie en kunt u met ons bespreken hoe u de zwangerschap en bevalling hebt ervaren. Soms is het nodig om een uitstrijkje te maken.

Praktische zaken

Geboorteaangifte

Uw  partner/erkenner of uzelf moet de baby binnen 3 werkdagen na de geboorte aangeven in de gemeente waar uw kind is geboren. Is het niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet u dat op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag doen. Als ouder doet u de geboorteaangifte vanaf 1 januari 2020 digitaal met behulp van DigiD. Let op, u hebt dan een DigiD-code nodig van uzelf en uw partner als u niet alleenstaand bent. Het is verplicht om de verklaring van de arts of verloskundige bij de digitale aangifte bij te voegen. U krijgt deze verklaring van de arts of verloskundige. Bent u niet getrouwd en heeft u van tevoren een erkenningsakte bij de gemeente op laten maken? Dan is de erkenningsakte nodig om de aangifte te doen. Hebben jullie samen al een kind, dan krijgen de volgende kinderen in principe dezelfde achternaam. Bij de aangifte krijgt u automatisch een BSN-nummer thuis toegestuurd voor jullie baby. Doet iemand anders de aangifte of lukt het niet om digitaal de aangifte te doen, dan maakt u een afspraak voor de publieksbalie in het stadskantoor van Goes.

Zorgverzekering

Na de geboorte moet u zo snel mogelijk (binnen 4 maanden) een zorgverzekering voor uw kind afsluiten.

Hielprik en gehoortest

Tussen de vierde en zevende dag na de geboorte krijgt uw baby de hielprik. Dit bloedonderzoek wordt gedaan om bepaalde (erfelijke) zeldzame ziektes op te sporen. Als u inmiddels thuis bent, wordt de hielprik en de gehoortest thuis door de verpleegkundige van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) gedaan. U hoeft hiervoor niets te doen. Na de aangifte van de baby komt de aanmelding bij de JGZ terecht en de kraamverzorgende houdt dit in de gaten. Meestal volgt er nog een tweede huisbezoek van een jeugdverpleegkundige, zij geeft advies en uitleg over het consultatiebureau. Ook kan ze eventuele vragen beantwoorden.

Consultatiebureau

Na ongeveer 10 dagen wordt de zorg voor de baby overgenomen door het consultatiebureau. In het eerste jaar bezoekt u het consultatiebureau regelmatig. Artsen en verpleegkundigen die daar werken zijn gespecialiseerd in de zorg voor 0- tot 4-jarigen. Zij volgen de groei en de ontwikkeling van uw baby. Verder doen ze onderzoek en komt het vaccinatieprogramma aan bod.

 

PREM geboortezorg

Vanaf januari 2023 zijn we verplicht tot deelname aan de PREM geboortezorg, voor de evaluatie van patiëntervaringen voor het Verloskundige Samenwerkingsverband Zeeland (VSV). U leest de informatiebrief over de PREM geboortezorg hier.