Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over een zoledroninezuurinfuus (Zometa®) bij multipel myeloom. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Bisfosfonaten

U komt in aanmerking voor een behandeling met bisfosfonaat. Uw specialist heeft dit met u besproken. Meestal wordt het medicijn zoledroninezuur (Zometa®) voorgeschreven. Bisfosfonaten zijn medicijnen die ingrijpen op de balans tussen de cellen die bot afbreken en de cellen die bot aanmaken. Het medicijn zorgt voor een juiste balans tussen deze cellen. Bij multipel myeloom is de balans tussen deze cellen verstoord. Hierdoor bestaat de kans dat de botten worden aangetast en zwakker worden.

Zoledroninezuur

U krijgt zoledroninezuur toegediend via een infuus. De toediening van het medicijn duurt de eerste keer 45 minuten, de daaropvolgende keren 15 minuten. In totaal neemt de behandeling maximaal een uur in beslag. Zoledroninezuur wordt in uw situatie 1 x per 3 maanden toegediend.

Goed om te weten

  • De behandelingen vinden plaats in het ziekenhuis, op de dagbehandeling Oncologie/Hematologie.
  • Wij raden u aan om na de eerste toediening niet zelf auto te rijden, in verband met mogelijke reacties op het infuus. Als u na de eerste 2 toedieningen geen acute bijwerkingen heeft, dan worden die bij de vervolgtoedieningen ook niet verwacht.
  • Om de kans op bijwerkingen te beperken neemt u na het infuus 2 tabletten paracetamol. U mag dit herhalen tot maximaal 4 x per dag 2 tabletten.
  • Het is goed om vóór en na het infuus extra te drinken, bijvoorbeeld 1-2 glazen water voor die tijd en 1-2 glazen na het infuus.