website
strand
zeelandBrug
vaderKind

Ziekenhuis Vlissingen kan worden gerenoveerd

Het ziekenhuis aan de Koudekerkseweg in Vlissingen wordt gerenoveerd tot een kliniek voor planbare zorg, diagnostiek, twee operatiekamers, beeldvormende technieken, poliklinieken en dagbehandeling. Dat hebben Henk van Koeveringe, van Zeeland Investments Beheer (ZIB)  en Claudia Brandenburg, lid van Raad van Bestuur van het ADRZ, op 20 mei 2015 gezamenlijk bekendgemaakt.

  

Plan tot renovatie

Het huidige ziekenhuis in Vlissingen voldoet niet meer aan de eisen. Uit diverse rapportages, waaronder een van TNO, bleek de afgelopen jaren dat vernieuwbouw zowel financieel als bouwtechnisch geen realistische optie was. In opdracht van ZIB is echter een plan ontwikkeld voor financiering en vernieuwbouw, dat leidt tot een kleiner pand dan de eerder onderzochte opties. Dat sluit goed aan op de huidige inzichten over de ziekenhuiszorg. Enkele bouwlagen die zouden worden gesloopt, blijven intact en er kan huisvesting worden geboden aan externe partijen die pas sinds kort in beeld zijn. De jaarlijkse exploitatiekosten voor het ADRZ nemen structureel af met drie tot vier miljoen euro, waarmee dit plan ook bijdraagt aan het programma om het ADRZ financieel gezond te maken. De renovatie kan al in december 2015 beginnen.

 

Voorwaarden aan ziekenhuisvoorziening

De Raad van Bestuur van het ADRZ is zeer positief over het plan, dat inspeelt op de huidige wensen rond planbare medische zorg. Het ADRZ gaat al sinds 2010 uit van drie voorwaarden voor een adequate ziekenhuisvoorziening op Walcheren: deze moet goed bereikbaar zijn voor alle inwoners van Walcheren, moet financierbaar zijn en gezien de staat van het huidige pand is ook van belang dat deze snel kan worden gerealiseerd. Renovatie volgens de nu voorliggende plannen sluit goed aan op deze voorwaarden. Het ziekenhuis kan gedurende de werkzaamheden normaal in bedrijf zijn.

 

Crowdfunding

De vernieuwbouw wordt gefinancierd door middel van crowdfunding door ZIB, een Zeeuwse beheerder van beleggingsfondsen met vastgoedinvesteringen en meer dan 2.500 particuliere investeerders. Henk van Koeveringe is een belangrijke drijvende kracht achter ZIB. De totale investering voor ZIB bedraagt 20 miljoen euro. Daarin is opgenomen een bedrag van vijf miljoen euro voor de aankoop van het pand en de grond van het ADRZ en 15 miljoen aan vernieuwbouw. Het ADRZ huurt vervolgens het gerenoveerde gebouw; een constructie die een aanzienlijke besparing op de exploitatielasten van het ziekenhuis realiseert. Voor meer informatie zie www.zibcv.nl