Als u bent doorverwezen naar Adrz met het vermoeden dat u lymfklierkanker heeft, ondergaat u een aantal onderzoeken om de diagnose wel of geen lymfklierkanker te kunnen stellen. Hieronder leest u over het diagnose- en behandeltraject, uw aanspreekpunt en het team dat voor u klaarstaat.

Aanspreekpunt

Als u door uw huisarts bent verwezen naar de polikliniek Hematologie in verband met de verdenking op lymfklierkanker komt er veel op u af en ervaart u een onzekere tijd. In deze periode maakt u kennis met de verpleegkundig specialist Hematologie. Zij is vanaf het begin uw aanspreekpunt en u kunt met al uw vragen bij haar terecht.

Diagnose stellen

De lymfeklieren kunnen opzetten wanneer er een infectie of een ontsteking is. Dit komt doordat de lymfeklieren dan extra hard werken om de infectie te bestrijden. Het kan ook zijn dat er sprake is van kwaadaardige woekering van lymfecellen (lymfocyten), waardoor de lymfeklieren opzetten. We spreken dan van de ziekte van Hodgkin of non-hodgkinlymfoom. Er zijn meer dan 40 verschillende vormen van non-hodgkinlymfoom bekend, met hun eigen behandeling en prognose. Daarom is het voor u belangrijk dat er onderzocht wordt van welke vorm bij u sprake is.

Om een goede diagnose te stellen, is het nodig dat een stukje weefsel uit de opgezette lymfklier of de gehele klier wordt weggenomen. Dit noemen we een biopt. Het weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium en onderzocht door de patholoog. De uitslag van dit weefselonderzoek kan meer dan een week duren. Ook wordt onderzocht of elders in het lichaam lymfklieren zijn opgezet. Dit wordt gedaan door middel van de volgende onderzoeken:

 • CT scan
 • PET scan

In sommige gevallen kan een beenmergpunctie nodig zijn.

Multidisciplinair overleg

Patiënten die lymfklierkanker hebben, worden besproken in een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn de internist-hematologen, patholoog, nucleair geneeskundige, klinisch chemicus, immunoloog, verpleegkundig specialist en researchverpleegkundige aanwezig. Om de week vindt het overleg plaats met een hematoloog uit het Erasmus MC via een videoconferentie. De uitkomst van dit overleg wordt met u besproken op de polikliniek.

Bezoek aan polikliniek

Nadat de onderzoeken zijn gedaan, krijgt u een gesprek met de hematoloog of de verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek worden de uitslagen van de onderzoeken met u besproken en de eventuele behandeling die volgt. Het is raadzaam iemand mee te nemen naar dit gesprek.

Behandeling

Afhankelijk van het type lymfklierkanker kan de behandeling bestaan uit:

 • Afwachtend beleid (wait and see): bij sommige vormen van lymfklierkanker (indolent of traag groeiend lymfoom) wordt er na het stellen van de diagnose niet gelijk met behandeling gestart. Er wordt afgewacht hoe de ziekte zich gaat gedragen en pas bij klachten wordt met een behandeling gestart. Afwachten geeft geen slechtere overlevingskans.
 • Chemotherapie: chemotherapie wordt gegeven op de dagbehandeling Oncologie van onze locaties in Goes en Vlissingen. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een gesprek met de oncologieverpleegkundige, die u uitleg geeft over de kuur en mogelijke bijwerkingen. Het gesprek vindt meestal plaats een aantal dagen voordat u met de kuren gaat starten, zodat u goed voorbereid aan de behandeling gaat beginnen. Het is prettig om niet alleen naar dit gesprek te gaan. We adviseren u om naar deze afspraak iemand mee te nemen uit uw naaste omgeving.
 • Immunotherapie: immunotherapie wordt gegeven op de dagbehandeling Oncologie. U wordt voor het starten van een behandeling geïnformeerd over wat u kunt verwachten van de behandeling.
 • Radiotherapie: als u bestraald moet worden, vindt dit plaats in het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) in Vlissingen. Voordat u behandeld wordt, krijgt u een gesprek met de bestralingsarts (radiotherapeut) om uw situatie en de behandeling te bespreken. Het zal altijd gaan om meerdere behandelingen.
 • Een combinatie van bovengenoemde behandelingen: bij lymfklierkanker kan een combinatie van behandelingen worden ingezet. Uw behandelplan wordt door de arts met u besproken.

Wetenschappelijk onderzoek

 Adrz neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of u deel wilt nemen aan behandeling in onderzoeksverband. Het gaat hierbij om onderzoek vanuit HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland). Het betreft behandeling die bewezen effectief is. Het effect van verschillende behandelingen wordt met elkaar vergeleken. U bent vrij hieraan wel of niet  deel te nemen. Wanneer u in aanmerking komt voor behandeling in studieverband zal de arts dit met u bespreken.

Behandelteam Adrz

 • Casemanager: Margreet Houmes (verpleegkundig specialist)
  T: 06 83 07 75 08
  E: margreet.houmes@adrz.nl
 • Internist-hematologen: Y. Bilgin, P. Jobse en S. Kuipers
 • Oncologieverpleegkundige, kuurplanner.
 • Ondersteunende diensten: diëtiste, psycholoog, maatschappelijk werk, geestelijk verzorger

Meer informatie