Schildklierziekten kunnen onderscheiden worden in schildklierfunctiestoornissen en schildkliertumoren.

Schildklierfunctiestoornissen

Schildklierfunctiestoornissen betreffen zowel een tekort als een overmaat aan schildklierhormoonwerking. Deze ziekten komen veel voor en worden meestal door huisarts of internist in een niet academisch ziekenhuis behandeld. Academische ziekenhuizen specialiseren zich in schildklierfunctiestoornissen die een bijzondere of complexe oorzaak hebben, moeilijk te behandelen zijn of gepaard gaan met bijzondere bijverschijnselen.

Schildkliertumoren

Schildkliertumoren zijn meestal goedaardig. Diagnostiek en behandeling vinden meestal in een niet academisch ziekenhuis plaats. Kwaadaardige schildkliertumoren zijn zeldzaam. De behandeling hiervan vindt  in samenspraak met het Erasmus MC plaats. Hiervan zijn twee typen te onderscheiden: gedifferentieerd schildkliercarcinoom, dat ontstaat uit de eigenlijke schildkliercellen en medullair schildkliercarcinoom, dat ontstaat uit neuroendocriene cellen die in de schildklier liggen.

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom is meestal goed te behandelen via een operatie en een aansluitende behandeling met radioactief jodium. Het radioactief jodium dat ophoopt in de schildklier, vernietigt eventueel de tumorcellen die mogelijk zijn achtergebleven na de operatie. Bij de meeste patiënten is de prognose erg goed. Bij 5 tot 10 procent van de patiënten komt de tumor echter weer terug of is er sprake van uitzaaiingen. Die laatste zijn veel moeilijker te behandelen doordat ze vaak geen radioactief jodium meer opnemen.

Afspraken behandeling van schildklierkanker

Er zijn afspraken over de behandeling van schildklierkanker gemaakt. Zeeuwse patienten met kleine, niet uitgezaaide schildkliertumoren worden in principe behandeld in Adrz in nauwe samenwerking met Zorgsaam. Complexe schildklieroperaties moeten worden uitgevoerd in een centrum met veel ervaring op dit gebied. Het Erasmus MC is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke operaties en in de verdere behandeling van deze patiënten. Patiënten met uitzaaiingen van schildklierkanker of patiënten bij wie de tumor terugkomt, komen in aanmerking voor experimentele behandelingen.

Betrokken specialismen schildklierkanker

Bij de behandeling van schildklierkanker zijn naast de endocrinoloog in Adrz ook de volgende specialismen betrokken:

Multidisciplinair overleg endocriene tumoren

Bij Adrz wordt de zorg voor patiënten met bovengenoemde schildklieraandoeningen georganiseerd binnen het ‘multidisciplinair overleg endocriene tumoren’. Dit is een multidisciplinaire groep, samen met de collegae van Zorgsaam, waaraan internist-endocrinologen, chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiologen en, op verzoek radiotherapeuten, oogartsen en KNO-artsen deelnemen. Er zijn nauwe banden met het schildkliercentrum Rotterdam van het Erasmus MC.

Meer informatie

Schildklier.nl