Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Patiënten van 50 jaar en ouder die in ons ziekenhuis behandeld worden voor een botbreuk kunnen zich laten onderzoeken op osteoporose (botontkalking). Opsporing en behandeling van osteoporose kan de kans op een nieuwe botbreuk halveren. De osteoporosepolikliniek is een samenwerkingsverband van internisten, chirurgen, orthopeden, reumatologen, fysiotherapeut en osteoporoseverpleegkundigen.

Het osteoporosespreekuur

Het osteoporosespreekuur is er voor alle mensen met osteoporose die worden behandeld door een van de specialisten in het ziekenhuis. Tevens kunnen patiënten worden doorverwezen via de huisarts. U krijgt de uitslag van het onderzoek altijd te horen van een specialist. Deze zal, indien nodig, een behandelingsvoorstel doen. De osteoporoseverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in de zorg rondom osteoporose. Zij geeft voorlichting, biedt begeleiding en praktische hulp aan mensen met osteoporose. Zij heeft contact met personen en instanties waarmee u te maken kunt krijgen, zoals artsen, diëtisten of andere behandelaars. Zonodig wordt u gezien door een fysiotherapeut i.v.m. valrisicoscreening.

De diagnose stellen van osteoporose

Met behulp van Dual Energy X-ray Absorbtiometrie (een DEXA-scan) kan de hoeveelheid kalk in het bot bepaald worden. Dit is van belang om eventuele botontkalking op te sporen. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor informatie over de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het onderzoek verwijzen we u naar de folder DEXA-scan (botdichtheidsmeting). Hierin staat ook informatie over het gebruik van medicatie die mogelijk gestopt moet worden. Omdat de resultaten eerst moeten worden beoordeeld is het niet mogelijk om direct de uitslag van de scan te krijgen. U wordt hierover gebeld (dit kan een anoniem nummer zijn) óf u krijgt een schriftelijke oproep voor de osteoporosepoli.

Behandeling van osteoporose

Osteoporose is een aandoening die vooralsnog niet te genezen, maar wel te behandelen is. Een onderdeel van de behandeling is voorlichting over osteoporose. Naast het aanpassen van leef – en eetgewoonten kunnen er medicijnen nodig zijn om osteoporose te behandelen. Er zijn veel verschillende soorten medicijnen tegen osteoporose. Over de werking en gebruikswijze hiervan krijgt u informatie bij de osteoporoseverpleegkundige.

Onderzoeken & behandelingen