Patiënten van 50 jaar en ouder die in ons ziekenhuis behandeld worden voor een botbreuk kunnen zich laten onderzoeken op osteoporose (botontkalking). Opsporing en behandeling van osteoporose kan de kans op een nieuwe botbreuk halveren. De osteoporose polikliniek is een samenwerkingsverband van internisten, chirurgen, orthopeden, reumatologen, fysiotherapeut en osteoporoseverpleegkundigen.

Het osteoporosespreekuur

Het osteoporosespreekuur is er voor alle mensen met osteoporose die worden behandeld door een van de specialisten in het ziekenhuis. Tevens kunnen patiënten worden doorverwezen via de huisarts. U krijgt de uitslag van de DEXA-scan altijd te horen van een specialist. Deze zal, indien nodig, een behandelingsvoorstel doen. De osteoporoseverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in de zorg rondom osteoporose. Zij geeft voorlichting, biedt begeleiding en praktische hulp aan mensen met osteoporose. Zij heeft contact met personen en instanties waarmee u te maken kunt krijgen, zoals artsen, diëtisten of andere behandelaars. Zonodig wordt u gezien door een fysiotherapeut i.v.m. valrisicoscreening.

De diagnose stellen van osteoporose

De diagnose wordt gesteld door middel van een botmeting, waarbij de botmassa wordt onderzocht. In medische termen wordt een botdichtheidsmeting een DEXA (Dual Energy X-ray Absorbtiometrie) genoemd. Dit is een veilig en pijnloos onderzoek waarbij weinig röntgenstraling vrijkomt. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag voorafgaande aan het onderzoek normaal eten en drinken. Als u medicatie tegen botontkalking gebruikt, stopt u één dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek met innemen. Deze medicatie kan de meting beïnvloeden. U neemt plaats op de onderzoektafel, vervolgens wordt het speciale röntgenapparaat wordt boven de te meten lichaamsdelen geplaatst. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Aangezien de resultaten eerst moeten worden beoordeeld is het niet mogelijk om direct een uitslag te krijgen. De uitslag krijgt u op de osteoporose polikliniek. Daarnaast kan het nodig zijn om aanvullend laboratorium onderzoek te laten verrichten en een vragenlijst in te vullen.

Behandeling van osteoporose

Osteoporose is een aandoening die vooralsnog niet te genezen, maar wel te behandelen is. Een onderdeel van de behandeling is voorlichting over osteoporose. Naast het aanpassen van leef – en eetgewoonten kunnen er medicijnen nodig zijn om osteoporose te behandelen. Er zijn veel verschillende soorten medicijnen tegen osteoporose. Over de werking en gebruikswijze hiervan krijgt u informatie bij de osteoporoseverpleegkundige.

Aandoeningen
Toon alle
Onderzoeken & behandelingen
Toon alle