Deze folder geeft u informatie over osteoporose. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Osteoporose betekent botontkalking. Vanaf ongeveer veertig jaar verandert het evenwicht tussen aanmaak en afbraak van het bot. Er wordt dan meer bot afgebroken dan aangemaakt. Hierdoor neemt de kans op een botbreuk toe. Het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak wordt sterk beïnvloed door bepaalde hormonen. Dit is de reden dat osteoporose vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Osteoporose kan ook veroorzaakt worden door een onderliggende ziekte, bijvoorbeeld een ziekte van de bijschildklier, een te snelwerkende schildklier, suikerziekte en een tekort aan vitamine D. Daarnaast wordt osteoporose vaker gezien bij patiënten met een laag lichaamsgewicht zoals bij anorexia nervosa en bij gebruik van bepaalde medicijnen, zoals Prednison. Osteoporose veroorzaakt door een onderliggende aandoening noemt men secundaire osteoporose.