U heeft diabetes, een chronische aandoening. Sinds enige tijd heeft u ook nierfunctiestoornissen. Nu heeft uw internist u, op grond van de uitslagen van het laatste bloed- en urineonderzoek verteld, dat u met dialyse moet starten, of u bent inmiddels al gestart. U heeft gekozen voor peritoneaaldialyse.

U heeft nu vast nog vragen, zoals:

  • Hoe moet dat met mijn diabetes, hoe gaat dat samen met peritoneaal dialyse?
  • Bij wie kan ik terecht met vragen ten aanzien van mijn diabetes, bij mijn peritoneale dialysebehandelingen?

In deze folder vindt u informatie die u kan helpen om bij peritoneaal dialyse uw diabetes goed te blijven reguleren.