Deze folder geeft u en uw naasten informatie over praten over reanimatie en behandelbeperkingen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Afzien van een bepaalde behandeling

Als patiënt komt u naar Adrz met een doel, zoals het behandelen van een ziekte of het verlichten van klachten. Wellicht stelt u ook grenzen aan bepaalde behandelingen. Sommige mensen willen bijvoorbeeld bij een noodsituatie niet gereanimeerd worden. Het afzien van een bepaalde behandeling noemen we een behandelbeperking. U kunt als patiënt zelf besluiten tot een behandelbeperking, maar ook een arts kan dit doen. Dit laatste gebeurt alleen als een behandeling niet (meer) in het belang is van de patiënt.

De informatie in deze folder gaat over praten over reanimatie en behandelbeperkingen. Dit is belangrijke informatie. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Op tijd praten over een behandelbeperking

Tijdens een ziekenhuisopname kunt u plotseling in een medische noodsituatie komen. Dan is een ingrijpende behandeling nodig en soms zelfs reanimatie. Op zo’n moment is er vaak geen tijd om over uw wensen te praten. Daarom is het verstandig om al eerder te praten over wat u wilt dat er tijdens een noodsituatie wordt gedaan.

Het juiste moment om over uw wensen te praten, bepaalt u samen met uw arts. In een noodsituatie hoeft u hier dan geen, mogelijk emotioneel, gesprek over te voeren. U kunt over uw wensen praten tijdens een opname, maar ook al eerder. Bijvoorbeeld tijdens een afspraak op de polikliniek.

Als u een bepaalde behandeling niet wilt, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. Deze noteert uw wensen dan in uw medisch dossier. Als uw gezondheidstoestand of uw wensen veranderen, kunt u deze altijd opnieuw bespreken. De uitkomst van een nieuw gesprek wordt ook opgenomen in uw medisch dossier.