Voor verschillende ziektebeelden is thuismonitoring onderdeel van de behandeling van patiënten. Zij krijgen regelmatig een gezondheidscheck en kunnen samen met hun behandelaar een individueel zorgplan samenstellen, een spreekuur voorbereiden, kennismodules volgen en vragen stellen aan hun behandelaar.

Door thuismonitoring kunnen patiënten op afstand gemonitord worden. Daardoor zijn er vaak minder controle-afspraken nodig en hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. Verder kan thuismonitoring bijdragen aan meer ziekte-inzicht en regie bij patiënten (en hun mantelzorgers).

Voor welke ziektebeelden wordt thuismonitoring in Adrz ingezet?

 • COPD
 • Longkanker
 • Hartfalen
 • IBD
 • CVA
 • Astma

Uw behandelaar (of verpleegkundige) bespreekt met u de mogelijkheden voor inzet van thuismonitoring. Mocht u zelf interesse hebben, dan kunt u dit ook altijd zelf bespreekbaar maken.

In 2024 willen we thuismonitoring ook voor de volgende ziektebeelden gaan inzetten:

 • Liesbreuk
 • Ziektelast meter voor diabetespatiënten

Adrz maakt voor thuismonitoring gebruik van de Sanacoach van Sananet. Meer informatie over Sananet en thuismonitoring is te lezen op de website van Sananet: Home – Sananet

 

Wat is de SanaCoach?

De SanaCoach is een gevalideerd medisch programma (e-coach) dat individueel kan worden ingesteld, zodat deze past bij de ziektelast en de behandeling van een patiënt. Een patiënt kan de SanaCoach gebruiken op een pc/mac (website) of via een tabblet of smartphone (app).

Drie functies van de SanaCoach voor de patiënt:

 • Te doen; geplande/ openstaande taken (periodieke gezondheidscheck, voorbereiden spreekuur, kenniskuren volgen).
 • Zorgplan; samen met de behandelaar kan een individueel zorgplan worden samengesteld en heeft de patiënt overzicht van zijn/haar ziekteverloop.
 • Ik wil; een beladvies invullen en een bericht sturen aan de behandelaar.

 

Wordt thuismonitoring vergoed?

Thuismonitoring wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt wel onder het eigen risico. Voor meer vragen over vergoedingen vanuit het basispakket kan een patiënt contact opnemen met de zorgverzekeraar. Voor vragen over de factuur kan de patiënt contact opnemen met de afdeling Facturatie.

De patiënt kan deze informatie vinden bij veelgestelde vragen over prijzen en verzekeringen op de website van Adrz.