Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Soms moet u tientallen keren per jaar terugkeren naar het ziekenhuis voor het toedienen van uw medicatie. Soms kunt u een deel van deze bezoeken thuisblijven als u de medicatie thuis toegediend kan krijgen. Gemakkelijk voor u doordat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen, efficiënt voor de zorg omdat er meer ruimte ontstaat voor zorg die alleen in het ziekenhuis kan plaatsvinden.

Welke medicatie kunt u thuis toegediend krijgen of zelf toedienen?

  1. Omalizumab en Mepolizumab, door de astmapatiënt zelf. Dit voorkomt jaarlijks 24 keer ziekenhuisbezoeken per patiënt.
  2. Zometa voor oncologie/hematologie patiënten door algemeen verpleegkundigen Allévo en, Zorgstroom. Dit voorkomt jaarlijks 2 tot 4 keer ziekenhuisbezoeken per patiënt.
  3. Chemo-immuun therapie door oncologieverpleegkundigen van Adrz en Allerzorg. Voorkomt maandelijks 1 tot 7 ziekenhuisbezoeken per patiënt.
  4. Aclasta voor osteoporose patiënten door algemeen verpleegkundigen van Allévo en Zorgstroom. Voorkomt jaarlijks 1 ziekenhuisbezoek per patiënt.

In de toekomst willen we ook de volgende medicatie zo veel mogelijk thuis gaan toedienen:

  1. Immunoglobuline voor patiënten met verschillende neurologische of hematologische aandoeningen door algemeen verpleegkundigen door Allévo en Zorgstroom. Voorkomt jaarlijks 4 tot 12 ziekenhuisbezoeken per patiënt.
  2. Spinale pijnstilling in de laatste levensfase door algemeen verpleegkundigen door Allévo en Zorgstroom bij de patiënt thuis of hospice in plaats van dat patiënt gemiddeld drie weken in het ziekenhuis blijft en daar overlijdt.
  3. Iinfliximab door patiënt met chronische darmziekte (zoals ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa). Voorkomt jaarlijks 8 tot 10 ziekenhuisbezoeken per patiënt.

Hoe kan de medicatie worden toegediend?

De thuistoediening kan worden gedaan door:

  1. de patiënt;
  2. de gespecialiseerd verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie;
  3. de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie.

Door een mooie samenwerking met thuiszorgorganisaties Allévo, Zorgstroom, Allerzorg en de ziekenhuisapotheker Scheldezoom Farmacie kunt u thuis structureel uw medicatie toegediend krijgen.

Dit project ontvangt subsidie van ZonMw.