Is uw kind verwezen naar de kinderarts? Dan komen jullie samen voor een afspraak naar onze Kinder- en Jeugdpolikliniek in Goes of Vlissingen. Deze afspraak is tijdens een van de spreekuren van onze kinderartsen. De kinderarts bekijkt dan wat er aan de hand is en wat uw kind nodig heeft.

Spreekuren Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde is een breed vak. Onze artsen hebben daarom vaak hun eigen aandachtsgebied met bijbehorend spreekuur. Hieronder ziet u een overzicht van de spreekuren en onderwerpen waarvoor u op de Kinder- en Jeugdpolikliniek terecht kunt.

Aangeboren verhoogd cholesterol bij kinderen

Bij een verhoogd cholesterolgehalte is sprake van versnelde aderverkalking. Patiënten kunnen hierdoor al jong een hartinfarct krijgen. Als we na een hartinfarct op jonge leeftijd een sterk verhoogd cholesterolgehalte zien, raden we aan om bij de familieleden, ook kinderen, bloed af te nemen om het cholesterolgehalte te bepalen. Dit onderzoek kan in Adrz plaatsvinden.

Verwijzing kinderarts Adrz

Een aangeboren verhoogd cholesterol in het bloed (familiaire hypercholesterolemie) komt relatief vaker voor in Zeeland dan in de rest van Nederland. Wanneer bij een kind het cholesterolgehalte sterk verhoogd is, is een verwijzing naar de kinderarts nodig. Bij Adrz is dokter Boelen hierin gespecialiseerd. Dokter Boelen weet welk aanvullend onderzoek nodig is, wanneer behandeld moet worden en welke medicijnen kinderen mogen hebben.

Samenwerkingen

De Kinderafdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam onderzoekt en adviseert over de behandeling van kinderen met een verhoogd cholesterol. Ook werkt de Kinderafdeling van Adrz samen met de lipidenpolikliniek van het Erasmus MC in Rotterdam.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over een (aangeboren) verhoogd cholesterol op:

Aanhoudende lichamelijke klachten bij kinderen

Soms zijn kinderen of jongeren moe en lusteloos, is het concentratievermogen minimaal of hebben ze chronische klachten. Denk aan hoofdpijn, buikpijn of gewrichts- en spierpijn. Het kan dan zijn dat sprake is van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Of dit zo is, onderzoeken we op de ALK-polikliniek.

Ruime ervaring met ALK

Adrz heeft samen met Behandelcentrum DOK018 de ALK-polikliniek voor kinderen opgezet. De polikliniek heeft iedere maand een spreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden door kinderarts Jolanda van Keulen van Adrz en gespecialiseerd kinderfysiotherapeut Gert Dedel van DOK018. Beiden hebben ruime ervaring in het begeleiden van kinderen met ALK-klachten.

Lichamelijk onderzoek en aandacht voor kind en gezin

Tijdens de afspraak wordt uw kind lichamelijke goed onderzocht. Daarnaast hebben de behandelaars veel aandacht voor kind en gezin als geheel. Ook worden de eventuele behandelopties besproken en wordt wanneer nodig aanvullend onderzoek gedaan. Vaak zijn er meerdere oorzaken voor de klachten van uw kind. Daarom is soms een uitgebreidere behandeling nodig waarbij andere specialisten betrokken zijn. Bijvoorbeeld een psycholoog voor extra ondersteuning. Bij problemen op school wordt ook hier de samenwerking opgezocht.

Verwijzing ALK-spreekuur

Voor het ALK-spreekuur is een verwijzing nodig van de huisarts of GGD-arts.

Eetstoornissen bij kinderen

In Nederland zien we dat een groeiende groep jongeren een eetstoornis ontwikkelt. Zo’n stoornis leidt vaak tot ernstig onder- of overgewicht met bijkomende medische problemen. Adrz behandelt, in samenwerking met andere organisaties, jongeren met een eetstoornis.

Verschillende soorten eetstoornissen

Eetstoornissen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Denk aan:

 • gebrek aan eetlust door een psychische oorzaak (anorexia nervosa)
 • terugkerende eetbuien, om het eten vervolgens weer kwijt te willen raken (boulimia nervosa)
 • in korte tijd grote hoeveelheden voedsel eten (binge eating disorder)
 • bepaald voedsel weigeren te eten (ARFID)

Medisch-lichamelijke zorg in Adrz

Het belangrijkste onderdeel van de behandeling bij een eetstoornis doet de GGZ. De GGZ onderzoekt de oorzaak van de eetstoornis en start de therapie op. Kinderartsen Marquita Greijn en Jolanda van Keulen van Adrz ondersteunen de behandeling met medisch-lichamelijke zorg. Zij werken intensief samen met het eetstoornisteam van Emergis. Daarnaast is een diëtiste en soms een logopediste bij de behandeling betrokken. De medisch-lichamelijke zorg houdt met name begeleiding op de polikliniek in, maar soms is een opname noodzakelijk.

Verwijzing naar Adrz

Een verwijzing naar Adrz gaat via de huisarts, jeugdarts of GGZ-behandelaren.

Meer informatie

Kinderallergologie

Allergieklachten komen steeds vaker voor bij kinderen. Soms is de reden van de klachten meteen duidelijk, soms zijn er alleen vermoedens. Op de polikliniek Kinderallergologie onderzoeken we de oorzaak van de klachten.

Soort klachten

Allergieklachten kunnen erg uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om eczeem, hooikoorts, astma, netelroos, een vochtophoping of een medicatie-, insecten- of voedselallergie.

Opzet spreekuur

In Adrz doet kinderarts Hilde Knockaert het spreekuur Kinderallergologie. Zij werkt daarbij nauw samen met de kinderallergologen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. De spreekuren in Adrz houdt Hilde vaak samen met verpleegkundige Jenny Rietveld. Jenny begeleidt onder andere de behandeling van kinderen met eczeem. Ook legt zij uit hoe u en uw kind een auto-injectorpen kunnen gebruiken. Dit is een voorgevulde injectiespuit waarmee u uw kind kunt behandelen bij een ernstige allergische reactie.

Kinderastma

De Astmapoli is er voor kinderen die vanwege astma vaak medicijnen nodig hebben, opgenomen moeten worden of naar de spoedeisende hulp moeten. Ook kan op de Astmapoli worden uitgezocht of er inderdaad sprake is van astma bij uw kind. Daarnaast is de Astmapoli er voor kinderen met andere aandoeningen aan de luchtwegen.

Kinderarts en kinderlongverpleegkundige

Kinderarts Marquita Greijn heeft zich gespecialiseerd in longziekten bij kinderen, waaronder astma. Zij onderzoekt of uw kind inderdaad astma heeft en welke behandeling bij uw kind het beste werkt. Ze werkt veel samen met kinderlongverpleegkundige Jennie Rietveld. Jennie neemt uitgebreid de tijd om te vragen hoe het met uw kind gaat en welke medicijnen uw kind gebruikt. Ook oefent zij met u en uw kind het innemen van de medicijnen. Soms komt zij bij u thuis kijken om te zien of er iets veranderd moet worden. Denk aan de vloerbedekking, knuffels in bed en de ventilatie in huis. De kinderartsen doen wanneer nodig aanvullend onderzoek naar de aandoening van uw kind. Bijvoorbeeld naar de longfunctie.

Links kinderarts Marquita Greijn, rechts kinderlongverpleegkundige Jennie Rietveld

Medicatiewijzer

De kinderartsen hebben samen een kaart gemaakt waarop staat welke medicijnen zijn voorgeschreven aan uw kind. Ook staat op de kaart hoe vaak die medicijnen ingenomen moeten worden. De kaart heet de medicatiewijzer. De kaart is ook handig voor uw huisarts of als u op vakantie gaat. De kinderarts vult de medicatiewijzer in en past deze wanneer nodig aan.

Kindercardiologie

De kindercardiologen van Adrz zijn gespecialiseerd in hartklachten bij kinderen. Zij zien kinderen waarbij verder onderzoek nodig is naar deze klachten. Zo doen zij regelmatig cardiologische screeningsonderzoeken om te kijken of een kind een erfelijke of aangeboren afwijking heeft.

Klachten aan het hart

De meest voorkomende klacht aan het hart waarmee kinderen bij de kinderarts komen, is het hartruisje. Daarnaast zijn hartkloppingen, pijn op de borst of een familielid met een erfelijke hartafwijking redenen voor een afspraak bij de kinderarts. In veel gevallen kan de kinderarts op basis van het verhaal van uw en uw kind, een lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje een diagnose stellen. Maar soms is het beeld niet zo duidelijk en wordt uw kind doorgestuurd naar een kindercardioloog.

Kindercardiologisch spreekuur

Bij Adrz hebben we 4 keer per jaar een speciaal kindercardiologisch spreekuur. Tijdens dit spreekuur spreken u en uw kind met kindercardioloog Ingrid Frohn van het Erasmus MC en kinderarts Jolanda van Keulen van Adrz.  Zij doen tijdens het spreekuur regelmatig cardiologische screeningsonderzoeken. Meestal zijn deze om te onderzoeken of uw kind een erfelijke of aangeboren afwijking heeft. Wanneer nodig kunnen zij ook een echo van het hart maken. Tijdens het spreekuur zien de kindercardioloog en -arts ook kinderen die bijvoorbeeld een 24-uursonderzoek naar het hartritme hebben ondergaan. Bij tussentijdse problemen kunnen ouders altijd contact opnemen voor overleg of een beoordeling van het kind.

Samenwerking Sophia Kinderziekenhuis

Voor kinderen die in Adrz worden geboren en waarbij verdenking is op een hartafwijking, kunnen de artsen van Adrz 24 uur per dag overleggen met een kindercardioloog van het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast werken de artsen van Adrz en het Sophia Kinderziekenhuis nauw samen als het gaat om de begeleiding van kinderen met ingewikkelde hartafwijkingen. Deze kinderen gaan vaak om en om naar Adrz en het Sophia Kinderziekenhuis. Dit bespaart ouders veel ritten naar Rotterdam.

Meer informatie

Kinderdiabetes

In Adrz Goes worden kinderen met diabetes behandeld door het Kinderdiabetesteam. Diabetes is een blijvende ziekte. Kinderen met diabetes worden dagelijks geconfronteerd met hun anders zijn. Zij volgen intensieve therapie die veel van hen en hun ouders vraagt.

Behandeling kinderdiabetes

Het Kinderdiabetesteam behandelt kinderen met diabetes met insulinepentherapie of insulinepomptherapie. Ook sensorbehandeling kan voor beide groepen worden ingezet volgens landelijke richtlijnen. De behandeling van diabetes is intensief en vraagt veel van uw kind en van u als ouder.

Kinderdiabetesteam Adrz

Het Kinderdiabetesteam van Adrz bestaat uit de volgende zorgverleners:

Het Kinderdiabetesteam is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt altijd bellen bij spugen, ketonen in het bloed, ontregeling door ziekte, bewustzijnsverlies en voor andere dringende vragen.

Meer informatie

Kinder- en Jeugdpsychologie

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog is gespecialiseerd in kinderen met lichamelijke klachten, zindelijkheidsproblemen, psychosociale problemen en klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden. Ook ziet de kinder- en jeugdpsycholoog kinderen die een chronische ziekte hebben.

Inschakelen medisch kinder- en jeugdpsycholoog

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog wordt ingeschakeld als de arts van uw kind vermoedt dat er naast medische problemen sprake is van psychologische of pedagogische problemen. Bijvoorbeeld:

 • Als er een vermoeden is van ontwikkelingsproblemen.
 • Als er vragen zijn over het ontwikkelingsniveau.
 • Als het kind gedragsproblemen heeft.
 • Als er een vermoeden is dat gezins- of omgevingsfactoren van invloed zijn op de problemen.
 • Als er vragen zijn over omgaan met een chronische ziekte en het gedrag van het kind.
 • Als een kind angst heeft voor bijvoorbeeld prikken, medische ingrepen of hier een traumatische ervaring mee heeft gehad.
 • Als een kind zindelijkheids-, slaap- of huilproblemen heeft.

Uw kind en u worden uitgenodigd voor een gesprek met de medisch kinder- en jeugdpsycholoog. Tijdens dit gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals de reden van de verwijzing en vragen over de ontwikkeling en leefsituatie van uw kind. Ook worden mogelijke vervolgstappen besproken. Denk aan een (neuro)psychologisch onderzoek en behandeling en begeleiding. Soms wordt uw kind doorverwezen naar een organisatie die uw kind beter kan helpen.

Uitgebreid psychologisch onderzoek

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van uw kind te krijgen. Dit gebeurt via een uitgebreid psychologisch onderzoek. Hierbij wordt onderzocht wat de intelligentie, interesses, karaktereigenschappen, sterke en minder sterke kanten en geheugen- en concentratiespanne van uw kind zijn. Voor het psychologisch onderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt.

Behandeling

Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek kunt u als ouders het advies krijgen om hun kind verder door de medisch kinder- en jeugdpsycholoog te laten behandelen. Via gesprekken, gedragstherapie of traumatherapie krijgen u en uw kind vaardigheden aangeleerd om met de problemen om te gaan. Ook is er de mogelijkheid om de groepsles OP KOERS te volgen. Tijdens deze lessen leren kinderen met een chronische ziekte omgaan met de problemen die zo’n ziekte met zich mee kan brengen.

Medewerkers Kinder- en Jeugdpsychologie

 • GZ psycholoog Truus de Gaaij-Mengelers
 • GZ- psycholoog Kristie Nijssen-de Schipper
 • Psychologisch medewerker Marijke Roelse
 • Psychologisch medewerker José Smits-Govaert
 • Stagiair masteropleiding medische kinder- en jeugdpsychologie

Meer informatie

Kinderhematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Hieronder vallen afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en lymfklieren. Ook afwijkingen in de bloedstolling en bloedtransfusieproblemen horen bij de Hematologie.

Werkwijze Hematologie

Als u en uw kind door uw huisarts worden verwezen in verband met het vermoeden op een bloed- of lymfklierziekte, komt u samen op het spreekuur van de hematoloog of de verpleegkundig specialist hematologie. Zij zullen in eerste instantie een gesprek met u en uw kind hebben en lichamelijk onderzoek doen. Ook vragen zij vervolgonderzoek aan om tot een diagnose te komen. Dit kan bestaan uit uitgebreid bloedonderzoek, radiologisch onderzoek, een beenmergpunctie of een punctie van een aangedane lymfklier. Soms is het nodig kinderen met bloedaandoeningen samen met een academisch ziekenhuis te zien en te behandelen.

Kinderartsen

De kinderartsen dokter Nix en dokter Jonkers zijn gespecialiseerd in bloedziekten.

Kinderimmunologie en -infectieziekten

Immunologie is het vakgebied dat zich bezighoud met het afweersysteem tegen infectieziekten. Als bacteriën of virussen het lichaam binnendringen probeert ons afweersysteem de bacteriën en virussen uit te schakelen. Het specialisme Kindergeneeskunde heeft veel kennis over het afweersysteem van kinderen.

Verschillende onderdelen afweersysteem

Ons afweersysteem bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Organen, zoals lymfklieren, milt, beenmerg en amandelen
 • Cellen, zoals witte bloedcellen
 • Eiwitten, zoals antistoffen

Het specialisme Kindergeneeskunde heeft veel kennis over het afweersysteem van kinderen en over mogelijke afwijkingen aan dit systeem. De kinderartsen van Adrz werken bovendien goed samen met kinderimmunologen en -infectiologen uit Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Utrecht.

Behandelingen

De afdeling Kindergeneeskunde kan kinderen met afwijkingen aan het afweersysteem op verschillende manieren behandelen. Zo heeft de afdeling meerdere ultraclean rooms. Dit zijn speciale ruimtes waarin we kinderen met een verminderde afweer goed kunnen beschermen tegen infecties. Ook het toedienen van eiwitten waarin de antistoffen zitten (immunoglobulines) via een bloedvat of onder de huid is een mogelijke behandeling. Hiermee zijn bijvoorbeeld kinderen die zelf niet genoeg antistoffen kunnen maken, toch beschermd tegen infecties. Deze behandeling kan in het ziekenhuis of thuis worden gegeven.

Kinderneurologie

Het specialisme Kinderneurologie onderzoekt en behandelt aandoeningen aan het zenuwstelsel. Onder het zenuwstelsel vallen de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Voor een afspraak bij de kinderneuroloog is een doorverwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist.

Aandoeningen en onderzoeken

De kinderneuroloog onderzoekt en behandelt onder andere naar wegrakingen, hoofdpijn, hersentumoren, tics, ontwikkelingsachterstanden, spierzwakte of spierspasticiteit en leerproblemen. Ook bij plotselinge aandoeningen als een hersenschudding, hersenvliesontsteking en epileptische aanvallen is de kinderneuroloog betrokken. Soms zijn de problemen aangeboren, soms worden ze pas duidelijk tijdens het opgroeien van het kind. Onze (kinder)neurologen hebben veel mogelijkheden om het zenuwstelsel door te meten en zichtbaar te maken. Denk aan een CT-scan, MRI-scan, echo, EMG en EEG. Ook is het mogelijk om genetische tests te doen via bloedonderzoek.

Samenwerken

Een kinderneuroloog werkt nauw samen met andere dokters en ziekenhuisafdelingen, en dan vooral met de kinderartsen. In ons ziekenhuis zijn met name dokters Frank Visscher en Daniëlle de Jong gespecialiseerd in de kinderneurologie. Daarnaast zijn alle neurologen van Adrz opgeleid om kinderen met plotselinge neurologische problemen te kunnen opvangen. Buiten het ziekenhuis hebben de kinderneurologen nauwe banden met kinderrevalidatiecentrum Revant. Hierbij werken kinderarts, neuroloog, orthopedisch chirurg en revalidatiearts intensief samen. Ook werken de kinderneurologen samen met de Ithaka-kliniek van Emergis voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Doorverwijzen

Soms is het nodig om een kind door te verwijzen naar een andere organisatie. Bijvoorbeeld als het kind een hersentumor of heel zeldzame spieraandoening heeft. Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is dan onze partner. Een enkele keer moeten we nog verder doorverwijzen.

Meer informatie

Kinderorthopedie

Bij orthopedische problemen bij kinderen werkt de afdeling Kindergeneeskunde regelmatig samen met orthopeed dokter Jansen. Dokter Jansen heeft veel ervaring met de behandeling van orthopedische aandoeningen bij kinderen.

Orthopedische aandoeningen

Bij orthopedische aandoeningen moet u denken aan bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie (CHD). Dit is een aangeboren heupafwijking waarop door de kinderartsen wordt gescreend bij positieve familieanamnese of na een stuitligging. Wanneer CHD is aangetoond volgt behandeling bij dokter Jansen. Bijvoorbeeld met een spreidbroek of gipsbroek. Andere aandoeningen waarbij dokter Jansen wordt betrokken, zijn de behandeling van klompvoetjes, de rugverkromming (scoliose), beenlengteverschillen, reumatische gewrichtsontstekingen, platvoeten en andere groeiafwijkingen. Ook behandelt dokter Jansen infecties of ontstekingen van de gewrichten, botten, wervels en tussenwervelschijven. Tot slot neemt dokter Jansen deel aan het spreekuur op kinderrevalidatiecentrum De Lindenhof. Dit centrum is er voor kinderen met spasticiteit of andere neurologische afwijkingen waarbij vergroeiingen aan de benen kunnen voorkomen.

Meer informatie

Folder Klompvoetjes behandelen

Kinderreumatologie

Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen dat klachten geeft aan gewrichten, spieren, pezen of botten. Ontstekingen spelen bij veel reumaziektes een belangrijke rol.

Academische zorg in Adrz

Reumatische ziekten komen niet vaak voor bij kinderen. Wel zijn er veel kinderen met spier- en gewrichtsklachten. Deze kinderen worden in Adrz gezien door kinderarts Jolanda van Keulen. Eens in de 3 maanden komt kinderreumatoloog Philomine van Pelt van het Erasmus MC naar Adrz. De artsen hebben dan een gezamenlijk spreekuur. Zo voegen we de brede kennis van de kinderarts samen met de gespecialiseerde kennis van de kinderreumatoloog en kunnen we in Adrz academische zorg bieden.

Afwisselend Adrz en Erasmus MC

Kinderen met reuma of een andere reumatische ziekte hebben afwisselend een afspraak in Adrz en het Erasmus MC in Rotterdam. Dat scheelt veel reistijd. Bloedonderzoek kan vaak bij Adrz worden gedaan. De lijnen tussen Adrz en het Erasmus MC zijn kort en zowel patiënten als artsen hebben baat bij de samenwerking. Bij tussentijdse problemen kunnen u of uw kind altijd contact opnemen met een van de artsen.

Maag-, darm- en leverziekten bij kinderen

Het specialisme Maag-, Darm- en Levergeneeskunde (MDL) bij kinderen behandelt problemen aan het spijsverteringskanaal of de lever bij kinderen. Alle MDL-kinderartsen behandelen de meest voorkomende klachten. Bijvoorbeeld voedingsproblemen, spugen, slecht groeien, diarree, buikpijn, obstipatie of geelzucht.

MDL-team Kindergeneeskunde

De kinderartsen werken vaak samen met specialisten uit verschillende vakgebieden. Zo werkt de kinderarts tijdens het vaststellen van de aandoening en tijdens de behandeling vaak samen met een diëtist. Dit kan tijdens een afspraak op de polikliniek zijn, maar ook tijdens een opname. Bij toilettraining of relaxatietraining begeleidt een pedagogisch medewerker of kinderfysiotherapeut het kind. Een kinderpsychologe kan het kind helpen bij het vaststellen van functionele buikpijn (vroeger spastische darm) en biedt handvatten voor het omgaan met functionele buikpijn.

Samenwerking academische centra

De MDL-kinderartsen werken heel intensief samen met academische centra, zoals het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een van de speerpunten is het beter vaststellen en begeleiden van voedingsallergieën. Zo kunnen we zogenaamde provocatietesten doen, om te onderzoeken of het kind allergisch is voor een bepaald voedingsmiddel of medicijn. Daarnaast geeft een kinderdiëtist begeleiding bij allergiediëten. De laatste jaren is er ook veel aandacht voor het voorkomen van ondervoeding bij ernstig zieke kinderen tijdens een ziekenhuisopname.

Veelvoorkomende ziektebeelden

Veelvoorkomende maag-, darm- en leverziektebeelden die we in Adrz kunnen vaststellen en behandelen, zijn:

 • Functionele buikpijn (vroeger spastische darm)
 • Infectie maagwandslijmvlies (helicobacter pylori-infectie )
 • Infectie spijsverteringsstelsel (gastro-enteritis)
 • Ontsteking darm (ziekte van Crohn)
 • Ontsteking dikke darm (colitis ulcerosa)
 • Overgevoeligheid voor gluten (coeliakie)
 • Overgevoeligheid voor melkproduten (lactose-intolerantie)
 • Terugkomen maaginhoud in slokdarm (gastro-oesophageale reflux)
 • Verstopping darm (obstipatie)
 • Voedingsproblemen waarvoor sondevoeding nodig is
 • Voedselallergieën

Overgewicht bij kinderen

Overgewicht is ook onder de Zeeuwse bevolking een groeiend probleem. Meestal zijn  combinaties van levensstijl, beweging, eetpatroon en erfelijke factoren mede-oorzaken. Toch zijn er vaak vragen over een eventuele medische oorzaak. In de meeste gevallen kan de huisarts hier onderzoek naar doen. Bij twijfel wordt het advies van een kinderarts gevraagd.

Gevolgen overgewicht opsporen

Zelfs op kinderleeftijd kunnen al gevolgen van overgewicht worden opgespoord. Denk aan een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte of (kinder)diabetes. Voor onderzoek wordt altijd verwezen naar een team met daarin een fysiotherapeut, diëtiste en kinderpsycholoog. Na de eerste afspraak doet een kinderarts nog (half)jaarlijks controles. Voor sommige kinderen om onverwachte problemen op te sporen, voor andere een steun in de rug. In zeer ernstige gevallen kan de kinderarts doorverwijzen naar Merem Medische Revalidatie. Hier krijgen kinderen met overgewicht intensieve begeleiding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

Zindelijkheidspolikliniek

De Zindelijkheidspolikliniek is er voor kinderen met problemen met poepen en plassen. Problemen kunnen zijn: verstopping, poepongelukjes, plasongelukjes, bedplassen of vaak overdag moeten plassen. Deze problemen kunnen veel invloed hebben op het welzijn van het kind en gezin. Daarom heeft Adrz extra aandacht voor deze kinderen.

Onderzoek door kinderarts

Kinderen met zindelijkheidsproblemen komen, na een doorverwijzing van de huisarts, eerst terecht bij de Kinder- en Jeugdpolikliniek van Adrz. Een kinderarts onderzoekt of er lichamelijke problemen zijn, geeft de eerste adviezen en schrijft eventueel medicijnen voor. Als het probleem moeilijk of hardnekkig is, kan de arts het kind doorverwijzen naar de Zindelijkheidspolikliniek.

Team Zindelijkheidspolikliniek

In het gespecialiseerde team van de Zindelijkheidspolikliniek werken zorgverleners met verschillende achtergronden samen (afhankelijk van de hulpvraag):

 • De kinderarts naar wie uw kind is verwezen
 • Kinderurotherapeut Petra den Hollander
 • Kinder- en jeugdpsycholoog Truus de Gaaij-Mengelers
 • Kinder- en jeugdpsycholoog Kristie Nijssen-de Schipper
 • Psychologisch medewerker Marijke Roelse
 • Kinderbekkenbodemfysiotherapeuten uit:
  • Middelburg (Marian Bloks, Emma Hermans, Digna Pageé)
  • Goes (Gilde Stuifzand)
  • Kortgene (Marian Bloks)
  • Zierikzee (Myrthe van Bendegem)

Gezamenlijk overleg

Om de drie maanden houdt het team van de Zindelijkheidspolikliniek een gezamenlijk (multidisciplinair) overleg. Hierbij kijken ze goed naar de hulpvraag en naar de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Op basis daarvan wordt gekeken welke informatie, training en eventueel medicatie nodig is om het probleem aan te pakken.

Poep- en plasklas

De psychologisch medewerker organiseert regelmatig een poepklas, om van problemen met poepen af te komen. De kinderurotherapeut organiseert soms een plasklas. In een dagdeel wordt dan onderzoek gedaan, krijgen kinderen en ouders/verzorgers uitleg en wordt training gegeven.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Kinder- en Jeugdplikliniek van Adrz. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 125 42 14. Een e-mail sturen kan naar kindergeneeskunde@adrz.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie:

Download indien gewenst de poepkalender